Caroline Löfmarck Skogsförvaltning AB

Tjänster

Jag erbjuder både långsiktig förvaltning enligt avtal, och tillfällig rådgivning vid behov. Första mötet är givetvis alltid kostnadsfritt och utan förpliktelser!   
Jag kan bl.a. hjälpa dig med:
Skogsskötsel och tillsyn
Virkesaffärer
Återrapportering
Skogsbruksplan och ajourhållning 
Myndighetskontakter
Certifiering och revision
Väghållning
Arrendefrågor
...och snart sagt allt annat som behövs på en skogsfastighet!